Հայոց լեզու 01.11.2021

Ինքնուրույն կազմել նմանատիպ առաջադրանքներ։

Նույն համարով նշանակի՛ր այն արտահայտությունները, որոնք կարող են իրար փոխարինել։

1) Խոսքը ջուրը գցել                     Շատ մանրամասն բացատրել

2) Կրակը գցել                                  Անընդհատ աշխատել

3) Հալել գլուխը լցնել                    Շատ բարձր գին սահմանել

4) Հոր գինը վրան դնել                Իր ասածի տերը չլինել

5) Հոլի պես պտտվել                    Մեկին դժբախտացնել

 

Այս բառերից ստացի՛ր տեղ ցույց տվող բառեր։

Պարսիկ-

Ղազախ-

Ուզբեկ-

Թուրքմեն-

Լեհ-

 

Տրված նախադասությունները ընդարձակի՛ր

Օրինակ՝ Կատուն թռավ։ Չարաճճի կատուն ծառից ներքև թռավ։

Շանը շոյեցին։

Հռիփսիմեն հրեց։

Փորձը ստացվեց։

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *