May 14

Նամակ անծանոթ ընկերոջս

Բարև ես ուղղակի ուզեցի քեզ նամակ գրել։ Մի հատ կասես քո անունդ և ազգանունը տղա օրինակ ես Նելսոն Խաչատրյանն եմ և դու ո՞ր տեղ ես ապրում։ Ես ապրում եմ Երևանում։իսկ դու գիտես թե ես մեկ շաբաթից իմ դպրոցից գնալու ենք սեվանի կողքի դդմաշեն և արատին։

 

Սիրով ՝ Նելսոն Խաչատրյան


Posted 14 May 2021 by khachatryannelson in category դաս

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*