September 28

Ճամփորդություն

Երեկ մենք գնացել ենք կոտայքի մարզ, Բջնի։ Այնտեղ մենք Կոմիտասի երգերը երգեցինք ։ Հենց որ երգեցինք, մենք գնացինք եկեղեցի։ Եկեղեցիում մենք աղոթք – երգն ենք երգում։ Հետո մենք տեսանք Բջնու ամրոցը, հետո մենք նկարվեցինք և վերադարձանք դպրոց։


Posted 28 Sep 2020 by khachatryannelson in category Ճամփորդություն, Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*